0-1-1-12:00:00:000

 

     

home

 

Paul Combrink         verstillen van tijd die was.

Beeld blijft hoe dan ook nooit hetzelfde. De vorm is niet vast te houden. Rutger Cornets de Groot weet het treffend te verwoorden:
De kunstenaar Combrink geeft beeld een plek in de tijd en neemt het mee in de tijd. Als creator, een alchemist, wordt het door hem fotografisch vastgelegde beeld bewerkt. Hij snijdt het letterlijk kapot en met de tijd verdwijnt het achter verflagen, totdat alleen hun verhaal nog resteert. Hoewel? Als je dicht op de doeken gaat staan, zie je onder de verf soms nog kleine overblijfselen van de foto die aanleiding gaf tot het werk. Zo keert in het tactiele het beeld terug: niet in de voorstelling, niet in de geschiedenis of in een idee, maar daar waar je het aan kunt raken: tastbaarder, lichamelijker dan welk beeld ook, en allerminst verdwenen. Combrink maakt uiteindelijk geen conceptuele kunst - en misschien polemiseert hij er zelfs tegen. Wat overblijft, is een symbool dat zelf vorm aanneemt en zich opnieuw in de wereld vestigt. Het beeld, dat verdwenen leek, keert terug als nieuwe, tastbare vorm, even tastbaar als de wereld die in de aanvang werd gefotografeerd - ditmaal niet langer als singulariteit, maar aan de chaos onttrokken en in een symbolische orde opgenomen, - als beeld van verdwenen beeld.

fotografie, schilderen, ruimtelijk, installaties, bewegend beeld.

Deze website is een online tentoonstelling, waarin een aantal recente exposities zijn opgenomen. Het weblog laat actuele primaire beelden zien, die dagelijks om 's middags 12 uur worden gemaakt. Het zijn deze momentopnamen die de basis vormen van de dagdoeken, die allen een formaat van 50 x 50 cm hebben. Dit zijn autonome werken en in een veelvoud vormen de dagdoeken nieuwe werken. diverse en tijdquadraten laten mogelijke combinaties van dagdoeken zien.

Werk van paul combrink is in bezit van bedrijfs- en particuliere collecties en vertegenwoordigd in artotheken, kunstuitleen.

Als u geļnteresseerd bent in het werk of presentaties van werk kunt u kontakt opnemen met de kunstenaar (mail).

meer over het werk:                                                                   naar het werk: dagdoeken

paul combrink: notities

rutger cornets de groot: beeld van verdwenen beeld

ellen fernhout: niet 1 ogenblik van het leven wordt ons ooit......

 

© Op het getoonde werk rust het beeldrecht van de kunstenaar.